Due To The Hot Weather, From June The Workers In Oman Got A Relief Of 3Hrs..

जेठ १०, ओमान | तापक्रम बढेपछी ओमान सरकारले निर्माण साइटहरू, खुला र उच्च क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई सरकारी नियमानुसार जुनदेखि तीन घण्...
Read More