Showing posts from May 17, 2016Show all
अबदेखि बैंक मौज्दात विवरण, जग्गासम्बन्धी कागजात, निमन्त्रणा पत्र वा त्यस्तै अन्य कागजपत्र ल्याउनु नपर्ने
Free Visa & Free Ticket, Jobs For Nepali In Europe, Salary -Rs.44,660/
Jobs For Nepali In U.A.E. Salary -Rs.92,000/
Jobs or Nepali In Bahrain, Salary -Rs.1,12,000/
Free Visa & Free Ticket, Jobs For Nepali In Qatar, Salary -Rs.67,000/
Jobs For Nepali In Qatar,
Free Visa & Free Ticket, Jobs For Nepali In Qatar, Salary -Rs.40,000/
Free Visa & Free Ticket, Jobs For Nepali In U.A.E. Salary -Rs.37,000/
Free Visa & Free Ticket, Jobs For Nepali In Qatar, Salary -Rs.1,04,400/