Free Visa, Free Ticket, Free Service Charge, Jobs For Nepali In Saudi Arabia, Salary -Rs.29,000/

Free Visa, Free Ticket, Free Service Charge, Jobs For Nepali In Saudi Arabia, Salary -Rs.29,000/ SOS Manpower Services P. Ltd. Dh...
Read More

अमेरिका र अस्ट्रेलिया हिँडेका १६ नेपालीको उद्धार

असार १३, काठमाडौं | अवैध बाटो प्रयोग गरी अमेरिका र अस्ट्रेलिया जान लागेका १६ नेपालीलाई माइक्रोनेसियाबाट उद्धार गरिएको छ। उनीहरूलाई शनिब...
Read More

Free Visa, Free Ticket, Jobs in Qatar, Anjila Contracting Cleaning & Service for Nepali candidates, Salary Rs.1,06,000/

Free Visa, Free Ticket, Jobs in Qatar, Anjila Contracting Cleaning & Service for Nepali candidates, Salary Rs.1,06,000/ Food and ...
Read More

Free Visa, Free Ticket Jobs in QATAR in NEW STAR CONTRACTING SERVICES WLL. for Nepali candidates

Free Visa, Free Ticket  Jobs in QATAR in NEW STAR CONTRACTING SERVICES WLL. for Nepali candidates, Salary Rs 1,68,000/ Food and Accommo...
Read More

Free Visa, Free Ticket & Free Service Charge Jobs in U.A.E. in AL SEER TRADING AGENCIES for Nepali candidates, Salary Rs 36,000/

Free Visa, Free Ticket & Free Service Charge Jobs in U.A.E. in AL SEER TRADING AGENCIES for Nepali candidates, Salary Rs 36,000/ Fo...
Read More