कतारको VENUS ELECTRO MECHANICAL कम्पनीमा विभिन्न १० पदहरुमा रोजगारीको अवसरहरु खान QR ३०० , बस्न सुबिधा भएको

कतारको VENUS ELECTRO MECHANICAL कम्पनीमा विभिन्न १० पदहरुमा रोजगारीको अवसरहरु खान QR ३०० , बस्न सुबिधा भएको  
Read More

FREE VISA !! FREE TICKET !! , खान बस्न सुबिधा सहित QATAR र SAUDI मा विभिन्न १० पदहरुमा रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ६८,२५० सम्म

FREE VISA !! FREE TICKET !! , खान बस्न सुबिधा सहित QATAR र SAUDI मा विभिन्न १० पदहरुमा रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ६८,२५० सम्म 
Read More

UAE को RAK SECURITY SERVICE मा खान बस्न सुबिधा सहित १०० जनाको लागि रोजगारीको अवसर तलब रु ५४,१२० सम्म

UAE को RAK SECURITY SERVICE मा खान बस्न सुबिधा सहित १०० जनाको लागि रोजगारीको अवसर तलब रु ५४,१२० सम्म
Read More

UAE मा ५० जना SECURITY GUARD हरुको लागि खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ४९,८९६।

UAE मा ५० जना  SECURITY GUARD हरुको लागि खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको अवसरहरु तलब रु ४९,८९६। 
Read More

QATAR स्थित KOREAN कम्पनीमा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको अवसर तलब रु ८१,००० सम्म

21 Attractive Job Vacancies in Korean Company located at Qatar, Daewoo Engineering and Construction Co. Ltd. Salary Up to 81,000 Food ...
Read More

QATAR FOUNDATION, AMWAJ COMPANY कतारमा खान बस्न सुबिधा सहित यस वर्षकै सबै भन्दा आकर्षक रोजगारीको अवसर हरु विभिन्न ८६ पद हरुमा तलब रु ५,४६,००० सम्म।

QATAR FOUNDATION, AMWAJ COMPANY कतारमा खान बस्न सुबिधा सहित यस वर्षकै सबै भन्दा आकर्षक रोजगारीको अवसर हरु विभिन्न ८६ पद हरुमा तलब रु ५,४६,...
Read More

MACAU मा नेपालीहरुलाई security guard मा रोजगारीको अवसरहरु खान बस्न सुबिधा भएको तलब रु ९०,३२८

MACAU Security Guard Job Vacancy, Southern Security Services Ltd company, Food and Accommodation Provided by the Company Salary Up to Rs ९...
Read More