Showing posts from April 3, 2015Show all
UAE मा  Security Guard हरुको लागि रोजगारीको आवसरहरु तलब रु ३३,६००
KUWAIT मा waiter, waitress, storekeeper, cook, clerk, asst. cook, sweet maker पद हरुमा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको आवसर हरु
UAE मा Security Guard पदमा खान बस्न सुबिधा सहित रोजगारीको अवसरहरु
KUWAIT को Catering कम्पनीमा विभिन्न पदहरुमा खान बस्नको सुबिधा सहित रोजगारीको आवसरहरु
UAE मा महिला र पुरुषको लागि SECURITY Guard को रोजगारीको आकर्षक आवसर हरु तलब रु ५४,६२०
साउदी अरेवीया मा NURSE हरुकोलागी आकर्षक रु ८०,८२० तलब सहित आकर्षक रोजगारीको आवसरहरु