Qatar को GERMAN कम्पनीमा विभिन्न १३ पदहरुमा आकर्षक रोजगारीको आवसर हरु खान बस्न सुबिधा भएको

Qatar को GERMAN कम्पनीमा विभिन्न १३ पदहरुमा आकर्षक रोजगारीको आवसर हरु खान बस्न सुबिधा भएको 
Read More

कतारमा नेपाली license भएका हरुका लागि विभिन्न रोजगारीका अवसरहरु Heavy Driver Grader Operator, Wheel Loader Operator, Excavator Operator, Crane, Bulldozer

कतारमा नेपाली license भएका हरुका लागि विभिन्न रोजगारीका अवसरहरु  Heavy Driver Grader Operator, Wheel Loader Operator, Excavator Operator...
Read More

KUWAIT मा Waiter, Waitress, Storekeeper, Cook, Clerk/Timekeeper, Asst. Cook, Sweet Maker हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु

KUWAIT मा Waiter, Waitress, Storekeeper, Cook, Clerk/Timekeeper, Asst. Cook, Sweet Maker हरुको लागि रोजगारीको अवसरहरु 
Read More