Showing posts from March 25, 2015Show all
कतारमा Security Guard र Driver मा रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिदा भएको
Qatar मा Heavy Driver र Excavator Operator का लागि रोजगारीका आवसर हरु , खान र बस्न सुबिदा
Security Guard Vacancy UAE मा  British Management
Saudi Arabia को Supermarket मा विभिन्न आकर्षक रोजगारी हरु Merchandiser, Salesman , Forklift Operator , Waiter , Cook, Supervisor
Driver हरुको लागि QATAR मा रोजगारीको आवसर
Scaffolder, Foreman, Inspector, Followup Clerk, Cleaning Workers पद हरुमा UAE मा खान बस्नको सुबिदा भएको रोजगारी आवसर हरु
Qatar पेट्रोल स्टेशनमा CAR WASHER र LABOUR मा रोज्गरिहरु खान बस्न सुभिदा भएको
Dubai मा सेचुरिटी सेक्युरिटी गार्ड र क्लिनारमा रोगरिका आवसर हरु
कतारको आस्पताल र होटेलमा विभिन्न पद हरुमा आकर्षक तलब र खान बस्न सुभिदा भएको रोजगारीहरु
३९ विभिन्न पद हरुमा आकर्षक salary , खान बस्न सुबिदाका साथ रोजगारीको आवसर हरु
Job Vacancy in Saudi Arabia for Electronic Tel. Technician 6 Persons   Salary Rs 62100-70200
Qatar Power Construction WLL कम्पनीबाट खाना बस्न सुविधा सहित मासिक तलब 94,500/- सम्म हुने गरी 143 जना Job Demand