कतारमा Security Guard र Driver मा रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिदा भएको

कतारमा Security Guard र Driver मा रोजगारीको आवसर हरु , खान बस्न सुबिदा भएको 
Read More

Qatar मा Heavy Driver र Excavator Operator का लागि रोजगारीका आवसर हरु , खान र बस्न सुबिदा

Qatar मा Heavy Driver र Excavator Operator का लागि रोजगारीका आवसर हरु , खान र बस्न सुबिदा 
Read More

Saudi Arabia को Supermarket मा विभिन्न आकर्षक रोजगारी हरु Merchandiser, Salesman , Forklift Operator , Waiter , Cook, Supervisor

Saudi Arabia को Supermarket मा विभिन्न आकर्षक रोजगारी हरु Merchandiser, Salesman , Forklift Operator , Waiter , Cook, Supervisor 
Read More

Scaffolder, Foreman, Inspector, Followup Clerk, Cleaning Workers पद हरुमा UAE मा खान बस्नको सुबिदा भएको रोजगारी आवसर हरु

Scaffolder, Foreman, Inspector, Followup Clerk, Cleaning Workers पद हरुमा UAE मा खान बस्नको सुबिदा भएको रोजगारी आवसर हरु 
Read More

Qatar पेट्रोल स्टेशनमा CAR WASHER र LABOUR मा रोज्गरिहरु खान बस्न सुभिदा भएको

Qatar पेट्रोल स्टेशनमा CAR WASHER र LABOUR मा रोज्गरिहरु खान बस्न सुभिदा भएको 
Read More

Dubai मा सेचुरिटी सेक्युरिटी गार्ड र क्लिनारमा रोगरिका आवसर हरु

Dubai मा सेचुरिटी सेक्युरिटी गार्ड र क्लिनारमा रोगरिका आवसर हरु 
Read More

कतारको आस्पताल र होटेलमा विभिन्न पद हरुमा आकर्षक तलब र खान बस्न सुभिदा भएको रोजगारीहरु

कतारको आस्पताल र होटेलमा विभिन्न पद हरुमा आकर्षक तलब र खान बस्न सुभिदा भएको रोजगारीहरु 
Read More

३९ विभिन्न पद हरुमा आकर्षक salary , खान बस्न सुबिदाका साथ रोजगारीको आवसर हरु

३९ विभिन्न पद हरुमा आकर्षक salary , खान बस्न सुबिदाका साथ रोजगारीको आवसर हरु 
Read More

Qatar Power Construction WLL कम्पनीबाट खाना बस्न सुविधा सहित मासिक तलब 94,500/- सम्म हुने गरी 143 जना Job Demand

Qatar Power Construction WLL कम्पनीबाट खाना बस्न सुविधा सहित मासिक तलब 94,500/- सम्म हुने गरी 143 जना (Excavator Operator, Moterbike Diver,...
Read More