Rope Access Training in Nepal, May 2018

गल्फमा रहेका विभिन्न कम्पनीहरुबाट धेरै मागहरु आइरहेको हुँदा IRATA Rope Access को May Session को तालिममा भर्ना खुल्ला।  बिस्तृत जानकारी...
Read More